Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэсгийн хорооны танилцуулга

ТТАХНЭ-ийн 2021-2024 онд ажиллах Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэсгийн хорооны бүрэлдэхүүнд:
  • Ёс зүйн хэсгийн хорооны дарга-Х.Амартүвшин /дэслэгч, анагаах ухааны доктор, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн/
  • Ёс зүйн хэсгийн хорооны орлогч дарга-Ш.Мөнгөнтуяа /дэд хурандаа, уламжлалтын тасгийн эрхлэгч/
  • Ёс зүйн хэсгийн хорооны нарийн бичиг-Б.Лхагвасүрэн /Хүний нөөцийн мэргэжилтэн/
Гишүүд:
  • С.Оюунбилэг-Хуулийн зөвлөх
  • Б.Наранцэнгэл-Дэд ахлагч, ЯТЭЭМТ-ийн сувилагч
  • Ш.Энхтөр-Нийслэлийн хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн удирдах зөвлөлийн гишүүн
  • Л.Жавхлан-Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн сэтгэл засалч эмч
"Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэсгийн хороо" албан ёсоор үйл ажиллагаагаа эхлүүлснээс хойш 14 хоногийн хугацаанд алба хаагчдаас ирсэн 2 гомдлын асуудлыг хянаж, 1 өргөдлийг эвлэрүүлэн зуучлах хэлбэрээр, 1 өргөдлийг үндэслэлгүй гэж үзэн хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэж ажиллалаа.
Цаашид "Зөв манлайлал-Зөв хандлага"-ыг төлөвшүүлэх арга хэмжээнүүдийг тасралтгүй зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул хамт олон та бүхэн дэмжиж ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна.
 
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэсгийн хороо
© 2020. All Rights Reserved. Вэб сайтыг ELITE TOIM MEDIA GROUP LLC.