Эм зүйн алба

Клиник эм зүйн алба нь 10 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнд: 

 • Эм зүйн албаны дарга-1
 • Клиник эм зүйч-2
 • Нөөцийн эм зүйч-2
 • Жор баригч-5

Үйл ажиллагааны чиглэл- Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангалт, нөөц бүрдүүлэлт, хадгалалт

 • Мэргэжлийн чиглэлээр эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж бодисыг татан авч эмнэлгийн хэвтүүлэн эмчлэх болон бусад тусламж үйлчилгээнд тасралтгүй нийлүүлж хангадаг.
 • Тасаг нэгжийн эмийг нэгж тунгийн системээр түгээх
 • Эмийн аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтыг хангаж, чанарын баталгаажилт болон хадгалалтын горим, баримтлан эмийн нөөцийг бүрдүүлэн ажиллах
 • Эм эмнэлгийн хэрэгслийн хангалт, түгээлт эргэн таталтын санхүүгийн бүртгэл, тайлан гаргалт
 • Эмийн эмчилгээний зохицуулах хорооны үйл ажиллагааг удирдан явуулах
 • Эмийн зохистой хэрэглээний сургалтыг зохион байгуулах (ТСТ, СБИА)
 • Эмийн гаж нөлөөг илрүүлэн, илэрсэн гаж нөлөөг үнэлэн, бүртгэн мэдээлэх, мэдээлэлийн санг бүрдүүлэх
 • Эмийн жорын маягт, жор бичилтийн стандартыг хэрэгжүүлэх
 • Антибиотикийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, нянгийн тэсвэржилтээс сэргийлэх стратегийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажиллах
© 2020. All Rights Reserved. Вэб сайтыг ELITE TOIM MEDIA GROUP LLC.