Ерөнхий мэс заслын тасаг

ТТАХНЭ-ийн Мэс заслын тасаг нь 45 ортойгоор үйл ажиллагаагаа явуулан Хууль зүй дотоод хэргийн яамны харьяа агентлаг, байгууллагууд бусад төрийн тусгай албан хаагчид, тэдний ар гэр, чөлөөнд гарсан ахмадууд болон Чингэлтэй дүүргийн иргэдэд мэс заслын тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна. 

Мэс заслын тасаг нь их эмч 14, сувилагч 19, туслах сувилагч 2 нийт 34 хүний орон тоотойгоор ажиллаж байна. Тус тасагт зөвлөх эмч 1, тэргүүлэх зэргийн эмч 3, ахлах зэргийн эмч 8, Клиникийн профессор 3, АУ-ны магистр 3, Тэргүүлэх зэргийн сувилагч 1, ахлах зэргийн сувилагч 5, магистр сувилагч 1 ажиллаж байна.

© 2020. All Rights Reserved. Вэб сайтыг ELITE TOIM MEDIA GROUP LLC.