Лаборатори, эмгэг судлалын нэгдсэн тасаг

Эмнэлзүйн Нэгдсэн Лаборатори нь Клиник, Молекулбиологи, Микробиологи, Эмгэг судлал гэсэн 4 нэгж хэсэгтэй.

Эмнэлзүйн нэгдсэн лаборатори нь 13 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр эмнэлзүйн лабораторийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна. Үүнд:

  • Бактериологич эмч 1,
  • Эмгэг судлаач эмч 1,
  • Эмнэлзүйн эмгэг судлаач эмч 1,
  • Эмнэлзүйн лабораторийн биоанагаах судлаач 1,
  • Лабораторийн техникч 8,
  • Эмгэг судлалын туслах ажилтан 1

Тус Лабораторид ахлах зэргийн эмч 1, ахлах зэргийн лабораторийн техникч 1, мэргэшсэн био-анагаахын мэргэжилтэн 4 тус тус ажиллаж байна.

Тус лаборатори нь биохими, иммунологи, гематологи, клиник хими, нян судлал, эмгэг судлалын хэсгүүдэд нийтдээ 60 гаруй нэр төрлийн шинжилгээг хийж байна. Шинжилгээний тоо, нэр төрөл, үйлчлүүлэгчийн тоо жил бүр нэмэгдэж, жилд ойролцоогоор 70.000 гаруй хүнд 450 000 орчим шинжилгээг хийж байна.

© 2020. All Rights Reserved. Вэб сайтыг ELITE TOIM MEDIA GROUP LLC.