Сургалт эрдэм шинжилгээ, хамтын ажиллагааны алба

Сургалт, эрдэм шинжилгээ, хамтын ажиллагааны алба нь 2017 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 4 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнд:

  • Албаны дарга-1
  • Сургалт, эрдэм шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн-1
  • Гадаад харилцааны мэргэжилтэн-1
  • Хэвлэл мэдээлэл, маркетингийн мэргэжилтэн-1

Дотоод хамтын ажиллагаа:

Нийт 8 байгууллагатай хамтран ажиллаж төгсөлтийн өмнөх болон төгсөлтийн дараах сургалтын бааз эмнэлэг болон ажиллаж байна.

Гадаад хамтын ажиллагаа:

2017-2020 онд БНСУ, Япон, Энэтхэг, АНУ, Тайвань улсад нийт 55 эмч, эмнэлгийн ажилчдыг богино хугацааны сургалтанд хамруулсан. 

Нийт 9 байгууллагатай хамтран ажиллаж эмнэлэг хоорондын туршлага солилцож, эрдэм шинжилгээ, судалгааны чиглэлээр хамтран ажиллаж байна.

Тус албатай холбогдох утас: 51-263268

© 2020. All Rights Reserved. Вэб сайтыг ELITE TOIM MEDIA GROUP LLC.