Өдрийн эмчилгээ

Эмнэлгийн өдрийн эмчилгээний хэсэг нь ЭМС-ын 2019 оны 11 сарын 08 ны өдрийн А/ 502 тоот тушаал, ТТАХНЭ-ийн 2020 оны 07 сарын 27 ны өдрийн А/119 тоот тушаалын журмын дагуу одоо 20 ортой, дотрын эмч- 1, үзлэгийн эмч-1, арга зүйч-1,  сувилагч-3 бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Хилийн хөдөлгөөнт бүлэг

Хилийн хөдөлгөөнт бүлэг эмнэлгийн захирлын 2018  оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн Б/08 дугаар тушаалаар шинэчлэн батлагдаж, хилийн бүлгийн ахлах, арга зүйч гэсэн 2 мэргэжилтний удирдлагаар хангагдаж эмнэлгийн 14 эмч мэргэжилтэн офицерүүдийг бүлэгтээ багтаан үйл ажиллагаа явуулж байна. Монгол улсын хилийн халдашгүй дархан байдлыг хамгаалж байгаа хилчиддээ эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг тасралтгүй хангах зорилгоор монгол улсын дөрвөн зүг, найман зовхист хүрч ажиллаж байна.

© 2020. All Rights Reserved. Вэб сайтыг ELITE TOIM MEDIA GROUP LLC.