Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн алба

Тус албанд офицер-6, энгийн 12 алба хаагчтай үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд, Үүнд:

  • Албаны дарга - 1
  • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер-1
  • Лабораторийн инженер -1
  • Сантехникийн инженер-1
  • Програм хангамжийн инженер-2
  • Тоног төхөөрөмжийн техникч-3
  • Агааржуулалт салхивчийн техникч-1
  • Лифтчин-1
  • Сантехникийн слесарь-4, нийт 18 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

 Техник хангамжийн алба нь ТТАХНЭмнэлгийн захирлын 2018 оны 01-р сарын Б/08 дугаар тушаалаар 5 нэгжийн 18 алба хаагчдын бүтэц орон тоог баталсан.

Манай албаны хувьд эмнэлгийн дэмжих үйлчилгээний дийлэнх үйл ажиллагааг хариуцан ажилладаг учраас ажилчин тус бүр хариуцлагатай байх шаардлагатай байдаг. Манай хамт олон туршлагатай ажлаа сайн мэддэг мэргэжлийн ажилчдаар бүрдэн ажиллаж байна.

© 2020. All Rights Reserved. Вэб сайтыг ELITE TOIM MEDIA GROUP LLC.