Сувилахуйн алба

Бүтэц, орон тоо: 2

  • Албаны дарга -1
  • Арга зүйч -1

Сувилахуйн албанд харъяалагдах сувилагч, тусгай мэргэжилтэн -144. Үүнээс:

  • Ахлах сувилагч- 13
  • Сувилагч - 96
  • Тусгай мэргэжилтэн – 31
  • Туслах сувилагч-4

Нийт сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүдийн 13% нь цэргийн албан хаагч байна.

ТТАХНЭ-ийн Сувилахуйн албыг 2006 онд Сувилахуйн албыг байгуулснаар сувилахуйн тусламж үйлчилгээг  мэргэжлийн удирдлага арга зүйгээр хангах эхлэлийг тавьсан.

Сувилахуйн алба нийт 144 сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүдтэй. Сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүдийн хүний нөөцийн хангалт 95.9%. Байгууллагын хүний нөөцийн 42.5% сувилагч,  тусгай мэргэжилтнүүд эзэлж байна. 

Үүнээс:  Сувилахуйн албаны дарга 1, Сувилахуйн арга зүйч 1, орон тооны 12 тасгийн 12 ахлах сувилагч, сувилагч 97, тусгай мэргэжилтэн 31, туслах сувилагч 4 гэсэн бүтэц бүрэлдэхүүнтэй сувилахуйн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна. Нийт сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүдийн 13% нь цэргийн албан хаагч.

 

© 2020. All Rights Reserved. Вэб сайтыг ELITE TOIM MEDIA GROUP LLC.