2020 оны 2 дугаар улиралд иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

© 2020. All Rights Reserved. Вэб сайтыг ELITE TOIM MEDIA GROUP LLC.