2020 оны 1 дүгээр улиралд иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

© 2020. All Rights Reserved. Вэб сайтыг ELITE TOIM MEDIA GROUP LLC.