Худалдан авах ажиллагаа

Өндөр өртөгт эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах – 2019-07-10

Тавилга, эд хогшил ханган нийлүүлэгч байгууллагуудад -2019-05-31

Хүнс хуурай хэрэглэл ханган нийлүүлэх байгууллагуудад -2019-04-09

Бичиг хэргийн хэрэгслийн худалдаа эрхлэгч байгууллагуудад -2019-03-22

Цэвэрлэгээний материал ханган нийлүүлэх байгууллагуудад -2019-02-22

Мах, махан бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэх байгууллагуудад -2019-02-22

Эмнэлгийн багаж, сэлбэг хэрэгсэл ханган нийгүүлэх байгууллагуудад -2019-04-25

Барилгын интерьер заслын ажил эрхлэгч байгууллагуудад -2019-01-04

Хеликобактерийн амьсгалын сорилын тест – 2019-10-18 

Цэвэрлэгээний материал нийлүүлэх компаниудад

Эм эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх компаниудад

Тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэгч байгууллагуудад

Цахилгаан, сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх компаниудад

Урвалж, оношлуур ханган нийлүүлэгч байгууллагуудад 2020-01-30

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэгч байгууллагуудад 2020-01-30

Өндөр өртөгт ортопед, протез ханган нийлүүлэгч байгууллагуудад 2020-02-03

Тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэгч байгууллагуудад 2020-02-10

Эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудад 2020-02-13

Эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудад 2020-02-13

Урвалж, бодис ханган нийлүүлэгч байгууллагуудад 2020-02-14

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэгч байгууллагуудад 2020-04-07

Эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэгч байгууллагуудад 2020-08-13

Эм, ханган нийлүүлэгч байгууллагуудад 2020-11-13 

© 2020. All Rights Reserved. Вэб сайтыг ELITE TOIM MEDIA GROUP LLC.