” Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар сайжруулах арга хэрэгсэл, эрсдэлийн удирдлага,аюулгүй байдлын тухай ойлголт ” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа.

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын албанаас 2019 оны 01 сарын 30 өдөр “1.Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар сайжруулах арга хэрэгслүүд , 2.Эрүүл мэндийн байгууллагын эрсдэлийн удирдлага , аюулгүй байдлын тухай ойлголт ” тус тус сэдвийн хүрээнд зохион байгуулсан бөгөөд сургалтыг АУ-ны магистер Ш.Нармандах , АУ-ны магистер Э.Тунгалаг удирдан явууллаа.
Тус сургалтанд ТТАХНЭ-ийн тасаг нэгжийн чанарын багийн ахлагч, гишүүд нийт 44 хүний бүрэлдхүүнтэй сургалт амжилттай зохион байгуулагдан өнгөрлөө.

© 2020. All Rights Reserved. Вэб сайтыг ELITE TOIM MEDIA GROUP LLC.