Зөвлөмж

Дэлхий эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан зөвлөмж болон Монгол Улсын Засгийн Газрын 2020 оны 30 дугаар тогтоолын 11 дүгээрт заасан уриалгын хүрээнд ажлын байранд COVID-19 халдварын тархалтаас урьдчилан сэргийлэх, ажилтнуудын эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна.

© 2020. All Rights Reserved. Вэб сайтыг ELITE TOIM MEDIA GROUP LLC.