ХҮҮХДЭД ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ТЕХНОЛОГИ-2022

Амьжиргааны төвшнөөс доогуур орлоготой өрхийн хүүхдүүдийг цахим хэрэгслээр хангах, суралцах үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор санаачилж буй аянд нэгдэхийг уриалж байна. 

© 2020. All Rights Reserved. Вэб сайтыг ELITE TOIM MEDIA GROUP LLC.