Эмнэлгийн ажилчдын ёс зүй, харилцаа хандлагын талаарх иргэд, үйлчлүүлэгчдийн санал, хүсэлт

ТТАХНЭмнэлгийн “Ёс зүйн хэсгийн хороо”-ноос эмнэлгийн ажилчдын ёс зүй, харилцаа хандлагын талаарх иргэд, үйлчлүүлэгчдийн санал, хүсэлтийг авах хайрцагийг 7 хоногийн хугацаатай эмнэлгийн Б блокын угтах хэсэгт байршуулсан тул иргэд, үйлчлүүлэгчид та бүхэн санал, хүсэлтээ илгээнэ үү.

© 2020. All Rights Reserved. Вэб сайтыг ELITE TOIM MEDIA GROUP LLC.