Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг "Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллын сарын аян"-ыг эхлүүллээ

Монгол улсын Засгийн газрын 2019 оны 193 дугаар тогтоол, Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны А/295 дугаар тушаалын хүрээнд жил бүрийн 08 дугаар сарыг “ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫГ ДЭМЖИХ САР” болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг билээ.
Уг аяны хүрээнд ажилтан, албан хаагчдынхаа нийгмийн хамгааллыг сайжруулж, тасралтгүй хөгжих боломжийг нэмэгдүүлэх, сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн орчин, нөхцөлийг сайжруулах, санаа бодлыг сонсож, халдварт цар тахлыг хамтын хүчээр даван туулах болон эрүүл мэндийн салбарын бодлого, холбогдох хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг сурталчилан таниулах зорилгоор олон чиглэлийн үйл ажиллагааг төлөвлөж байна.
2021 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдөр нийт ажилтан, албан хаагчиддаа ажлын иж бүрэн хувцасаар хангасан бөгөөд сарын аяны хүрээнд эмнэлгийнхээ ажилтнуудын нийгмийн хамгааллыг дэмжсэн бодит ажлуудыг үе шаттай хэрэгжүүлэх юм.
© 2020. All Rights Reserved. Вэб сайтыг ELITE TOIM MEDIA GROUP LLC.