”Шагайн үений гэмтэл”-ийн талаарх зөвлөгөө, мэдээлэл

ТТАХНЭмнэлгийн Гэмтлийн тасгийн эрхлэгч, Тэргүүлэх зэргийн эмч, дэд хурандаа Б.Баттөмөр эмч ”Шагайн үений гэмтэл”-ийн талаарх зөвлөгөө, мэдээллийг хүргэж байна. [video1]

© 2020. All Rights Reserved. Вэб сайтыг ELITE TOIM MEDIA GROUP LLC.